Sep 05

Hội đồng hương Hải Phòng: Điều lệ hội (sửa đổi)

Thứ Hai 05/09/2016 10:3
Điều lệ Hội (Sửa đổi)

Hội đồng hương Thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng tại Moskva-LB Nga là tổ chức quần chúng phi lợi nhuận, phi chính trị của bà con cộng đồng Hải Phòng đang công tác, học tập, làm ăn sinh sống tại Moskva - LB Nga, và những người đã có thời gian làm ăn sinh sống tại Moskva nhưng nay đã về sống tại Hải phòng. Hội được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện.
 
Chương I: Tên gọi, tôn chỉ và mục đích của Hội

Điều 1-Tên gọi:

-Tên chính thức của Hội là: Hội đồng hương TP Hoa phượng đỏ Hải Phòng tại Moskva-Liên bang Nga.

-Tên gọi tắt: HĐH Hải Phòng.

Điều 2-Tôn chỉ, mục đích của Hội:

- Mục đích chính của Hội là tập hợp đoàn kết những người đồng hương, con, cháu, dâu, rể của Hải Phòng đã và đang làm ăn, học tập, sinh sống tại Moskva - LB Nga. Tạo lập và duy trì tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó lâu dài và thắt chặt tình yêu quê hương đất nước.

- Trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập và kinh doanh. 

- Chúc mừng việc hỷ, chia buồn việc hiếu, thăm hỏi khi ốm đau bệnh nặng hoặc tai nạn, rủi ro. Tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng do Sứ quán tổ chức, các hoạt động giao lưu với các tổ chức của cộng đồng tại Moskva và các HĐH bạn.

- Tham gia các hoạt động từ thiện hướng về quê hương, đất nước. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt nam và LB Nga.

- Hội thành lập và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện của các hội viên, tự thu chi, phi lợi nhuận. 

Chương II: Hội viên

Điều 3-Tiêu chuẩn hội viên:

- Những người có quê quán, sinh quán tại Hải Phòng, những người con, cháu, dâu, rể của Hải Phòng, hiện đang làm ăn sinh sống, học tập tại Moskva-LB Nga. Hội có ban liên lạc tại Hải Phòng gồm những người đã có thời gian sinh sống tại Moskva, những hội viên của Hội do hoàn cảnh công việc đã chuyển về sống tại Hải phòng. Ban liên lạc tại Hải phòng là một bộ phận không thể tách rời của Hội, hoạt động theo điều lệ Hội dưới sự chỉ đạo của BCH Hội.

- Tán thành và tuân thủ điều lệ Hội, tự nguyện tham gia Hội.

- Tích cực tham gia sinh hoạt và hưởng ứng các chương trình hoạt động của Hội.

- Đóng hội phí đầy đủ.
- Những cá nhân không phải là người Hải Phòng nhưng có công đóng góp, xây dựng Hội, được kết nạp là hội viên danh dự của Hội.

Điều 4-Quyền lợi, nghĩa vụ hội viên:

1- Quyền lợi:

- Được tham gia các hoạt động, sinh hoạt của Hội, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Hội theo nguyên tắc dân chủ.

- Được quyền đề cử, ứng cử vào Ban chấp hành Hội.

- Được khen thưởng về những đóng góp to lớn trong các hoạt động của Hội và công tác xây dựng Hội.

- Được BCH Hội thăm hỏi, động viên, giúp đỡ khi ốm đau nặng phải nằm viện, gặp tai nạn, cưới hỏi hoặc khi gia đình gặp biến cố đặc biệt khác, cụ thể:

     +) Hội viên khi cưới được tặng một lẵng hoa và phần quà trị giá 5000 rúp/hội viên. Cưới hội viên tại Hải phòng được tặng một lẵng hoa và quà trị giá 1 triệu VNĐ/hội viên.

     +) Cưới con hội viên (ở Moskva hoặc Hải phòng): tặng một lẵng hoa.

     +) Các hội viên sinh em bé được chúc mừng một bó hoa và quà trị giá 5000 rúp hoặc 1 triệu VND lúc bé đầy tháng.
 
     +) Các hội viên nhí được tặng quà sinh nhật (từ 1-5 tuổi) trị giá 5000 rúp.

     +) Hội viên ốm nặng nằm viện, hoặc gặp tai nạn: 5000 rúp/hội viên tại Moskva hoặc 1 triệu VNĐ/hội viên tại Hải phòng.

     +) Hội viên, cha mẹ hội viên (tứ thân phụ mẫu), con hội viên qua đời: viếng một vòng hoa và 5000 rúp hoặc 1 triệu VNĐ. Những trường hợp cha mẹ hội viên qua đời ở ngoài phạm vi Hải phòng thì Ban liên lạc của Hội sẽ đến thăm hỏi chia buồn tại nhà của hội viên tại Hải phòng. Chi phí cho việc đi lại trong nội thành Hải phòng là 500 ngàn VND, cho các huyện ngoại thành là 1 triệu VND.


- Đối với những trường hợp là người Hải phòng nhưng không phải là hội viên thì không được hưởng những quyền lợi trên, trừ những trường hợp đặc biệt: qua đời nhưng không có người thân hoặc bạn bè thì Hội có thể giúp đỡ một phần nhỏ về vật chất từ 5000-10000 rúp, hoặc giúp đỡ tư vấn về các thủ tục mai táng và đưa thi hài về Việt nam. 

- Các cháu học sinh, sinh viên là hội viên hoặc con hội viên có kết quả học tập xuất sắc sẽ được Hội khen thưởng như sau:

     +) Đối với các cháu tại Moskva:

          *) Điểm tổng kết hàng năm từ điểm 4 trở lên (nhưng không có điểm 3), đoạt giải nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi của quận hoặc thành phố trở lên: thưởng 3000 rúp/cháu.

          *) Kết quả tốt nghiệp phổ thông toàn điểm 5 (tương đương huy chương vàng), đoạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận hoặc thành phố trở lên, sinh viên tốt nghiệp bằng đỏ: thưởng 10000 rúp/cháu.

     +) Đối với các cháu tại Hải phòng:

          *) Các cháu học sinh giỏi hàng năm, đoạt giải nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố trở lên: thưởng 500 nghìn VNĐ/cháu.

          *) Đoạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố trở lên, đỗ thủ khoa vào đại học: thưởng 2 triệu VNĐ/cháu.

          *) Đối với các cháu có những thành tích đặc biệt xuất sắc, ví dụ: tham gia các kỳ thi quốc tế đạt kết quả cao, tham gia các hoạt động xã hội có bằng khen, giấy khen cấp nhà nước sẽ được BCH xem xét cụ thể và tặng quà phù hợp.

2- Nghĩa vụ của hội viên:

- Tôn trọng và thực hiện đầy đủ điều lệ Hội.

- Tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, uy tín của Hội, vận động các cá nhân, tổ chức khác tham gia hưởng ứng các hoạt động của Hội.
 
- Củng cố khối đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, kinh doanh và trong các hoạt động của Hội. Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn hàng năm và tích cực tham gia xây dựng quỹ phát triển Hội.

- Bảo vệ uy tín của Hội và của hội viên, đóng góp ý kiến  xây dựng và phát triển Hội ngày càng bền vững.

Chương III-Nguyên tắc tổ chức và điều hành Hội

Điều 5-Nguyên tắc tổ chức:

Hội được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phi lợi nhuận, bàn bạc dân chủ và thống nhất hành động.

Điều 6-Cơ cấu tổ chức:

1-Ban chấp hành Hội:

- Là những thành viên tích cực của Hội, được Hội bầu ra, có sức khỏe, nhiệt huyết xây dựng Hội, có điều kiện và thời gian để tham gia tất cả các hoạt động Hội, đóng góp xây dựng quỹ phát triển Hội.

- Ban chấp hành Hội bầu ra chủ tịch Hội, phó chủ tịch thứ nhất, các phó chủ tịch phụ trách tổ chức và phát triển hội viên, phụ trách tài chính và các hoạt động khác của Hội. Khi chủ tịch Hội vắng mặt, phó chủ tịch thứ nhất sẽ điều hành các công việc của Hội. Trong trường hợp không có PCT thứ nhất, mọi việc điều hành chung sẽ do chủ tịch Hội đảm nhiệm.

- Ban kiểm tra và khen thưởng: Theo dõi việc thực hiện điều lệ Hội và các nghị quyết của BCH và Hội đề ra, đề xuất với BCH Hội những thành viên tích cực trong các hoạt động xây dựng Hội để kịp thời khen thưởng; kiến nghị với BCH những trường hợp cần xem xét phê bình hay kỷ luật nếu vi phạm điều lệ Hội, làm ảnh hưởng tới uy tín của Hội.

- Ban phụ nữ: Chịu trách nhiệm quan tâm tới chị em phụ nữ và các cháu nhỏ của Hội, thăm hỏi những trường hợp ốm đau, chúc mừng hội viên có đám cưới , sinh cháu bé hay đầy tháng; chịu trách nhiệm việc hậu cần trong những lần đại hội hoặc sinh hoạt chung của Hội.

- Ban liên lạc của Hội tại Hải phòng: gồm một phó chủ tịch Hội, một trưởng ban, một phó ban liên lạc phụ trách việc thăm hỏi, các việc hiếu, hỷ liên quan đến hội viên của Hội tại Hải phòng-Việt nam.

- Ban chấp hành Hội điều hành các hoạt động của Hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên  BCH do Hội quyết định.

- Nhiệm kỳ của chủ tịch Hội và BCH là 3 năm. Hội tổ chức đại hội toàn thể 3 năm một lần để bầu ra BCH mới, BCH bầu ra chủ tịch Hội cho nhiệm kỳ tiếp theo.

- BCH Hội tổ chức họp ít nhất 6 tháng một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.

- Ban thường vụ: gồm chủ tịch và các phó chủ tịch.

- Nếu có những việc không tổ chức họp BCH được thì chủ tịch Hội triệu tập họp Ban thường vụ, sau đó báo cáo kết quả cho các ủy viên khác của BCH và cho hội viên.

- Một năm 01 lần BCH Hội xem xét lại tư cách của các thành viên BCH, thực hiện bãi miễn, bổ sung thành viên mới để phù hợp với tình hình Hội. Các thành viên BCH không tham gia các hoạt động Hội và các buổi họp BCH quá 6 tháng không có lý do chính đáng sẽ được bãi miễn tư cách ủy viên BCH.

- Các thành viên BCH là những người gương mẫu trong các hoạt động của Hội và xây dựng Hội, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong điều lệ Hội, không dùng hình ảnh của Hội vào các mục đích cá nhân, không làm mất đoàn kết và uy tín của Hội. 

2-Nhiệm vụ và quyền hạn BCH Hội:

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được toàn thể Hội thông qua.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của BCH và của ban liên lạc tại Hải phòng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Soạn thảo báo cáo tổng kết, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hàng năm và cả nhiệm kỳ; dự toán và quyết toán tài chính hàng năm.

- Xét kết nạp, khai trừ hội viên của Hội và bổ sung ủy viên BCH mới.

- Xét khen thưởng hội viên và các ủy viên BCH có các đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng Hội.

- Ngoài các hoạt động thường niên, BCH tổ chức các hoạt động chung của Hội như :phát quà Tết – Năm mới cho hội viên, phát quà hoặc tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi dịp Tết Trung thu tùy theo tình hình hàng năm; tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tổ chức sinh hoạt tập thể cho toàn thể hội viên và gia đình mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội.

Chương IV: Tài chính của Hội

Điều 7-Các khoản thu:

- Quỹ Hội gồm có phí hội viên và các khoản đóng góp của hội viên, các đoàn thể, cá nhân ủng hộ vào quỹ phát triển Hội.

- Mức phí hội viên do BCH Hội quy định và được thu hàng năm, tạm thời thu ở mức 5000 rúp/người đối với hội viên tại Moskva; và 1 triệu VNĐ/người đối với hội viên tại Hải phòng.

Điều 8-Các khoản chi:

- Chi phí cho việc tổ chức các buổi sinh hoạt, đại hội, lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội (Chi phí cho các buổi họp BCH Hội do các thành viên BCH đóng góp, không lấy từ quỹ Hội).

- Chi phí cho các hoạt động thường niên của Hội (thăm hỏi, hiếu, hỷ, quà Tết, quà Trung thu, quà học sinh giỏi v...v).

- Chi cho các hoạt động giao lưu trong cộng đồng với các đoàn thể, các HĐH bạn.

- Chi cho hoạt động từ thiện về quê hương Hải phòng mỗi năm một lần không quá 10 triệu VND.

Điều 9-Quản lý, sử dụng quỹ Hội:

- BCH Hội phân công một phó chủ tịch phụ trách tài chính và một ủy viên làm thủ quỹ. Tiền quỹ được sử dụng khi có sự nhất trí của chủ tịch Hội hoặc BCH.

- Chủ tịch Hội được quyết các khoản chi không quá 15000 rúp cho tất cả các hoạt động giao lưu trong cộng đồng.

- Thông tin tài chính của Hội phải được báo cáo công khai tại các kỳ họp của Hội.

Tất cả các hội viên phải thực hiện đúng quy định của bản điều lệ này, BCH có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội.

Bản Điều lệ Hội gồm 4 chương và 9 điều.

Điều lệ sửa đổi được nhất trí thông qua tại cuộc họp BCH Hội ngày 21/05/2016 tại Moskva.

TM Ban chấp hành
Chủ Tịch        

Trần Văn Ba     
0 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuonghaiphong.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Hải Phòng tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Hải Phòng: Hoidonghuonghaiphongmoscow@gmail.com
 • Ông Cập nhật

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga