Sep 05

HĐH Hải Phòng: Thông báo kết quả bầu BCH nhiệm kỳ mới 2016-2018

Thứ Hai 05/09/2016 9:47


Thông báo kết quả bầu BCH nhiệm kỳ mới 2016-2018

Hội đồng hương Hải Phòng tại Moskva – Liên bang Nga thành lập đến nay đã được 5 năm, một chặng đường dài với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng với sự nhiệt tình của BCH Hội và sự ủng hộ của đông đảo bà con hội viên, HĐH Hải Phòng thực sự trở thành mái nhà chung của những người con đất cảng tại Moskva, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc, chăm lo đến đời sống tinh thần của các hội viên, đến các cháu thiếu niên nhi đồng của Hội, tham gia vào các phong trào của cộng đồng, làm từ thiện hướng về quê hương đất nước.

Để tiến tới đại hội 5 năm lần thứ nhất, nhằm cơ cấu lại và bổ sung các thành viên BCH mới, đưa ra phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới, ngày 03.09.2016 BCH Hội đã tiến hành họp trù bị, bầu ra chủ tịch và BCH nhiệm kỳ mới. Toàn bộ các thành viên BCH có mặt trong cuộc họp đã nhất trí bầu ông Trần Văn Ba tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Hội nhiệm kỳ tới. BCH Hội cũng đã nhất trí sửa đổi và bổ sung điều lệ của Hội để phù hợp với hoàn cảnh mới. Các hội viên có thể tham khảo điều lệ sửa đổi để biết về quyền lợi và nghĩa vụ hội viên, cơ cấu tổ chức cũng như phương hướng hoạt động của Hội. Xem điều lệ của Hội tại đây.

Sau đây là danh sách BCH nhiệm kỳ 2016-2018 của HĐH Hải phòng tại Moskva:

1- Trần Văn Ba – Chủ tịch, ĐT 89637841897

2- Đinh Khắc Long – Phó chủ tịch thứ nhất, ĐT 89629700168

3- Đào Văn Thành - Phó chủ tịch, ĐT 89096524888

4- Trương Thành Giao – Phó chủ tịch, ĐT 89636948888

5- Phạm Thị Oanh – Phó chủ tịch, trưởng ban phụ nữ,  ĐT 89250125658

6- Nguyễn Ngọc Cương – Phó chủ tịch tại HP,  ĐT +84945632297

7- Nguyễn Bùi Thu – Trưởng ban tổ chức, ĐT 89616195659

8- Lê Văn Sâm - Trưởng ban phát triển hội viên, ĐT 89616195648

9- Phạm Thị Hồng Minh - Trưởng ban tài chính, ĐT 89685893999

10- Lê Thị Kim Yến - Ủy viên, thủ quỹ, ĐT 89623628686

11- Phạm Thiên Hưng – Trưởng ban thi đua khen thưởng, ĐT 89031188788

12- Bùi Duy Tĩnh - Ủy viên, ĐT 89037357679

13- Lê Ngọc Khuyến - Ủy viên, ĐT 89067186929

14- Phạm Văn Vương - Ủy viên, ĐT 89258969956

15- Nguyễn Đức Quang - Ủy viên, ĐT 89686298888

16- Phạm Thị Niên - Ủy viên, ĐT 89154867209

17- Vũ Hữu Vinh - ủy viên, ĐT 89996738189

18- Mã Văn Vương - Ủy viên, ĐT 89672722999

19- Phạm Ngọc Duy - Ủy viên, ĐT 89652448666

20- Nguyễn Ngọc Oanh – Trưởng ban liên lạc, ĐT +841287393435

Ban chấp hành Hội dự kiến tổ chức Đại hội 5 năm lần thứ nhất vào ngày 05.11.2016, mọi chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau đến toàn thể hội viên.

BCH Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà con hội viên, những ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động của Hội để chúng ta cùng chung tay xây dựng HĐH thành phố Hoa phượng đỏ Hải phòng tại Moskva ngày càng đoàn kết và lớn mạnh.

Moskva, ngày 04.09.2016
                                                                                                                        T/M BCH Hội       

   Chủ tịch: Trần Văn Ba

0 bạn đọc
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Thông tin  ban quản trị website
Webste Hoidonghuonghaiphong.ru là trang tin tức của Hội đồng hương Hải Phòng tại Mátxcơva do BQT Baonga.com xây dựng và quản lý.
Mọi thông tin đóng góp ý kiến xin liên lạc theo email: info@baonga.com.
Thông tin liên lạc của BCH HĐH Hải Phòng: Hoidonghuonghaiphongmoscow@gmail.com
 • Ông Cập nhật

  Chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

 • Ông Cập nhật

  Phó chủ tịch

  Ngày sinh: Cập nhật

  Nơi làm việc: Cập nhật

  Xem hoạt động

Danh sách các hội đồng hương người việt nam tại LB Nga